Yönetim ve Organizasyon

Elyapı İnşaat, uzun yıllar yapı sektöründe emek vermiş profesyonnelerin oluşturduğu bir yapıdır...

Yalçın ELDOĞAN / Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin KARAKUŞ   / Genel Müdür 

Arif YILDIRIM / Finans Müdürü 

Ali Fatih ŞİMŞEK  / Satın Alma Müdürü

Nejat ÇAKIR  / Yeminli Mali Müşavir

Şaban ŞEN   / Mali Müşavir